•  

  •  

     

  •  

  •  

Ombyggnad och restaurering av trävilla från 1896, Djursholm. Omarbetad fasad med snickerier, skärmtak, smide, fönster, dörrar och färgsättning.

Smide genomfört av Ferrum Konstsmide.

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.